سرپرست دبیرخانه هیات امنای استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

نام و  نام خانوادگی : مهرداد گودرزوند چگینی           مرتبه علمی:  استاد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

                                                                                  E-mail: goodarzvand[at]iaurasht.ac.ir

مدارک تحصیلی :

مقطع و رشته  

سال اخذ        

کشور محل اخذ

لیسانس – مدیریت دولتی

۱۳۷۴

ایران

فوق لیسانس – مدیریت دولتی-مدیریت مالی

۱۳۷۶

ایران

دکترای تخصصی مدیریت دولتی – مدیریت رفتاری

۱۳۸۲

ایران

سوابق علمی و پژوهشی

وب سایت دانشگاهی