رییس دبیرخانه هیات امنای استان گیلان

نام ونام خانوادگی : دکتر محمد تقی صفر زاده ویشکایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت

محل اخذ مدرک : دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

آدرس پست الکترونیک :mnsafarzad@gmail.com

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۶