دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

نام و نام خانوادگی: علیرضا امیر تیموری

آدرس پست الکترونیکی:

 teimoori@guilan.ac.ir

aamirteimoori@gmail.com

ateimoori@iaurasht.ac.ir

 

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

مرتبه علمی:استاد

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

وب سایت ریاست واحد رشت