دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

نام و نام خانوادگی: محمد دوستار

آدرس پست الکترونیکی:

 m_dostar{at}yahoo.com

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مدیریت- گرایش رفتار سازمانی

مرتبه علمی:

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

وب سایت ریاست واحد رشت

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹